Documente necesare in vederea acordarii rezidentei permanente

 

REZIDENTA PERMANENTA

 

 

Daca sunteti cetatean UE/SEE/ sau membru de familie al acestuia si aveti o sedere continua si legala pe teritoriul Romaniei pentru o perioada mai mare de 5 ani puteti solicita acordarea rezidentei permanente.

 

Valabilitatea cartii de rezidenta permanenta  este de 10 ani de la data emiterii, cu exceptia celor care se elibereaza persoanelor cu varsta de pană la 14 ani, a caror valabilitate este de 5 ani de la data emiterii.

 

Pentru obtinerea cartii de rezidenta permanenta (documentul care atesta rezidenta permanenta pe teritoriul Romaniei) trebuie sa depuneti la serviciile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care locuiti urmatoarele documente:

 

1. Pentru cetatenii UE/SEE/Confederatia Elvetiana

 

a.     cerere tip;

b.    cartea de identitate sau pasaportul (valabile) in original si copie;

c.     certificatul de inregistrare in original si copie;

d.    acte si documente care sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute de lege cu privire la legalitatea si continuitatea rezidentei*, in vederea obtinerii dreptului de rezidenta permanenta;

e.   taxe.

 

2. Pentru membrii de familie (din state nonUE/SEE/Confederatia Elvetiana)

 

a.     cerere tip;

b.    pasaportul (valabil) in original si copie;

c.     cartea de rezidenta in original si copie;

d.    acte si documente care sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute de lege cu privire la legalitatea si continuitatea rezidentei*, in vederea obtinerii dreptului de rezidenta permanenta;

e.    taxe.

 

*Conditia legalitatii si continuitatii rezidentei

 

Conditia referitoare la legalitate este considerata indeplinita atunci cand:

 

a.     ati avut, pana la 31.12.2006, un drept de sedere pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile OUG 194/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, iar dupa data de 01.01.2007 v-ati exercitat dreptul de libera circulatie si rezidenta potrivit prevederilor OUG 102/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

b.    impotriva dumneavoastra nu a fost dispusa nici o masura de indepartare de pe teritoriul Romaniei potrivit OUG 194/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau o masura de limitare sau restrangere a dreptului la libera circulatie si rezidenta potrivit OUG 102/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

La stabilirea continuitatii sederii in Romania nu sunt considerate intreruperi urmatoarele situatii: absentele temporare de pe teritoriul Romaniei care nu depasesc 6 luni, absenta pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu, absenta motivata de starea de graviditate si de nastere, datorata unei boli grave. Nu sunt considerate inreruperi nici absentele pentru participarea la programe de invatamant sau pregatire profesionala ori mutarea in interes de serviciu intr-un alt stat membru sau tara terta, pentru o perioada de maximum 12 luni consecutive.

 

Dovada continuitatii rezidentei cade in sarcina solicitantului si poate fi facuta prin orice mijloc de proba.

 

 

Dreptul de rezidenta permanenta se pierde in cazul unei absente de pe teritoriul Romaniei pentru o perioada mai mare de 2 ani consecutivi.

 

La preschimbarea cartii de rezidenta permanenta ca urmare a expirarii, solicitantul trebuie sa depuna cu 30 de zile inainte de expirarea documentului urmatoarele:

a) cerere tip (dupa caz);

b) pasaportul valabil sau cartea de identitate valabila, in cazul cetateanului Uniunii Europene;

c) cartea de rezidenta permanenta;

d) taxe;

 

În situatia preschimbarii cartii de rezidenta permanenta ca urmare a modificarilor intervenite cu privire la nume, prenume, cetatenie si adresa de rezidenta, solicitantul va depune:

a.      cerere tip (dupa caz);

b.      pasaportul sau carte de identitate (valabile) in original si copie;

c.       cartea de rezidenta permanenta;

d.      dovada modificarii survenite (cu exceptia adresei de rezidentă care se declara);

e.     taxe;

 

 Legalitate, transparenta, respect